Svet-Stranek.cz
Ten, který doprovází. Ten, který inspiruje. Ten, který ukazuje možnosti.
Kouč PhDr. Marie Kublová a Jaroslava Kublová

Regresní terapie:Ten, který doprovází. Ten, který inspiruje. Ten, který ukazuje možnosti.

Regresní terapie

Chápu ji jako návrat k vlastní vyzářené energii. Nazývám ji svoláváním duše

V mnohých případech se jedná o navázání komunikace s vlastním nitrem, někdy je to návrat do minulosti, přičemž ona minulost může být jakkoli vzdálená. Je to naplňování těla vlastní energií. Nemusí se v žádném případě jednat  pouze o dramatické situace, mnohdy jde např. o slovo vyřčené s patřičnou energií nebo o chování a postoje druhých lidí, které spustí v klientovi něco starého nekontrolovatelného. Jeho reakce jej připravuje o energii a sílu se z daného bodu pohnout. Došlo k ulpění jakoby „části duše“, energie. 

Regresní terapie umožňuje se k této energii vrátit – doslova natáhnout k ní pomyslně ruku – a vrátit ji do současného okamžiku. Vidět situaci z vnějšku a přestat se s ní identifikovat, někdy stačí pouhý pocit onoho jistého rozpoznání, uvědomění si či vyvolání do vědomí. Je to vyrovnání se s osobní historií nebo rodinnou historií. To vše umožňuje soustředit se v životě na přítomný okamžik, na své současné žití. V rámci regrese nahrazujeme  společně s klientem staré  programy novými záznamy. Průběh každé regrese je zcela individuální, protože každá osoba je naprosto jedinečná.