Svet-Stranek.cz
Ten, který doprovází. Ten, který inspiruje. Ten, který ukazuje možnosti.
Kouč PhDr. Marie Kublová a Jaroslava Kublová

Konzultace:Ten, který doprovází. Ten, který inspiruje. Ten, který ukazuje možnosti.

Konzultace

Konzultace trvá hodinu a půl.

Probíhá formou řízeného rozhovoru.

Základem je důvěra mezi koučem a klientem a samozřejmostí je koučova  naprostá mlčenlivost a diskrétnost.

Přístup ke klientovi je vždy individuální. Vycházíme z potřeb, přání  a cílů klienta.

Obsahem konzultace proto může být jak rozhovor tak i relaxační a uvolňující metody a postupy.

Pořádáme také individuální programy pro firmy.
Nutností je předchozí návštěva firmy a seznámení se s prostředím a klimatem firmy. Vyžadujeme, aby takovýmto programům předcházela individuální konzultace s klienty, jež se budou  programu účastnit.
Zharmonizovaný a pro věc nadšený klient  jako člen týmu = zharmonizovaný, pro věc nadšený  a efektivní tým.

ŠŤASTNÝ KLIENT = ŠŤASTNÝ ŽIVOT

Každého klienta vnímáme jako NEJLEPŠÍHO ČLOVĚKA.  A naším cílem je, aby se takto vnímal především on sám.

Co rozumíme pod pojmem NEJLEPŠÍ ČLOVĚK?

Probuzený člověk. Ten, který poznal, prozkoumal a přijal sám sebe. Ten, který převzal zodpovědnost. Protože právě v tomto tkví  obrovský zdroj energie,  inspirace, napojení a  jasných možností řešení. Nejedná se o narcismus, jedná se o prostý a čistý fakt sebeakceptace a sebepřijetí se všímvšudy, s  laskavým přístupem k sobě, aniž by se člověk nutil k hraní jakýchkoli rolí. Následně pak klienta velmi pozitivně vnímá i jeho okolí.

Snažíme se, aby klient vnímal ve svém životě možnosti, ne překážky.

Naším nejhlubším přáním je, aby klient prozkoumal a poznal své nitro a celý tento proces mu přinesl klid a rozvahu do jeho dnů v životě. Člověk tak zcela může změnit kvalitu svého bytí.

Vyrovnaný klient znamená přínos pro své okolí, společnost, naši vlast, pro celou planetu.

Chceme však podotknout, že při veškerém našem konání vzýváme neustále jeden podstatný faktor a tím je faktor ŠTĚSTÍ.
 
Co je faktor ŠTĚSTÍ?

Je to vědomí ŠTĚSTÍ, té podstatné víry, že věcmi lze pohnout a že naše žití nebo konání má smysl. Nemyslíme tím, jen pozitivní přístup k situacím na povrchu. Je to hluboké přesvědčení, že je štěstí (skvělý průběh věcí) na naší straně. Nebo také, že veškeré dění slouží k našemu nejvyššímu užitku. Pevně ve své ŠTĚSTÍ věříme a snažíme se tuto víru zprostředkovat i klientům.

Trpělivá, rozhodná ale zároveň souběžně laskavá práce na sobě má naprosto jasný smysl. A to je dobré žití za každé situace.
Opakujeme: znám své schopnosti, věřím ve zdar, tedy ŠTĚSTÍ, vidím své možnosti, jsem  na cestě, žiji dobrý naplněný život – VÍM, ŽE ŽIJI…
 

Velice si ceníme kvality prdloušství – ano čtete správně a nejedná se o překlep. Tuto kvalitu takto nazýváme a je to vyznamenání. Je to svoboda a je to legrace. Pokud si člověk více a vícekrát za den dovolí nenosit ten komicky důležitý a ustaraný výraz, narovná tělo i charakter, navrátí se k té báječné  lehkosti a nadšení, něco se promění. Věci, za kterými se pachtil, se najednou začnou sami objevovat. Přesně podle hesla: Ten, kdo to nejmíň potřebuje, ten pořád dostává dary. Je to tak. Podobné vždycky přitahuje podobné.

Svoboda  i ušlechtilost  k vám jednoduše dorazí v momentě, kdy se stanete Prdloušem. Tím člověkem, který si dovolí udělat věci jinak, říct, co vnímá a cítí – i když je obecné mínění na druhé straně, dovolí si žít jinak – na čas  nebo  třeba na věky … prostě se pustí, dovolí si  a začne se řídit VLASTNÍM selským rozumem, srdcem, city  LEHKOSTÍ   – a především –  vlastní intuicí.

 

„Intuice je božský dar, myslící rozum je věrný sluha. Je paradoxní, že uctíváme sluhu a božský dar znesvěcujeme.“

 Albert Einstein

 

Obecně jsou silní lidé ti, se kterými výkyvy vnější reality nic moc neudělají. Pokud umíte akceptovat výkyvy typu nahoře a dole, lekce je zvládnutá a život ji přestává předkládat.  Pokud opravdu chcete „nahoru“ pak s vděčností a nadšením vítejte i všechny lekce a situace typu „dole“. Jednak se tak vybije energie, kterou máte vyrovnat a jednak,  až budete „ nahoře“,  budete klidní, dole pro vás nebude znamenat pražádnou hrozbu. „Dole“ na vás nebude moci, protože vy jste se už s tím dole srovnali ba co víc, skamarádili,  a víte, že mu za mnohé vděčíte a že  můžete v jednom okamžiku vždycky řídit jen  jedno auto a že na všechny kulinářské dobroty světa máte jednu pusu (i když děsně mlsnou) J a že věci a majetek jsou báječné a  fajn, pokud vám slouží,  avšak ne tehdy, pokud byste měli  být  vy jejich otrokem.

           

Takže:  Jako je „nejlepším učitelem  ten, který vás naučí žádného učitele nepotřebovat", tak se můžete začít bavit, očekávat můžete nečekané a předpokládat všecko. Každý člověk je totiž opravdu takový originál a tak geniální „soubor“, že  sledovat tu proměnu je pro nás  často ohromující a povznášející.

Co od nás můžete dále očekávat a co získat?

Mimo jiné velkou úlevu, jejímž vedlejším efektem je u řady klientů i výrazné zlepšení zdravotního stavu. Příčinou je uvolněné proudění energie a umožnění celkové revitalizace organismu. Klient prostě přestane deptat a mučit sám sebe a nenechá se deptat ani  mučit ostatními. Znovu objeví ÚCTU A DŮSTOJNOST.

Co to znamená? J

Ústup ze zatuchlých myšlenkových vzorů, kdy  jedinou relací pro klienta je např. hrozící prst nevědomého rodiče. Ústup z těchto neutěšených  tmavých mantinelů  sebevěznění do světla. A je přitom jedno, zda se vaše vnitřní nespokojenost projevuje jako lenost či extrémní workoholismus. Trpíte pocitem, že pokud nepracujete, nemáte hodnotu? Pořád vyvíjíte nějakou aktivitu?  A na jak dlouho vás tato vaše aktivita uspokojí?

Co je realita vašeho bytí a co je konstrukce, kterou jste opakováním stejných emocí, myšlenek a reakcí vytesali do kamene? Žádný strach. Kámen rozruší soustavné a droboučké kapky vody.

Zásadní je to, čemu  věříte, čemu svěřujete svoji sílu  a jaký vzorec právě vede vaši stezku.  Jestli je ta vaše víra stále aktuální a nosná a především JESTI VÁS ČINÍ ŠŤASTNÝMI. Můžete totiž vykonávat jednu a tutéž činnost a být přitom nezapomenutelným člověkem a nadšeným obyvatelem planety Země a nebo nudným a zchátralým přívěskem svého nevycválaného, pyšného a sebelítostivého ega.

Máme veliké štěstí. Doba nás nestaví před fatální otázky, nejsme nuceni procházet zkušenostmi typu koncentračních táborů a přesto se mnozí lidé těžce propracovávají k laskavému a radostnému pocitu ze své vlastní existence. Není to nutné a může to být i jednoduché. Jde to. Každý den si můžete udělit milost. Každá vteřina nám nese šanci radosti a legrace. Vraťme se do říše spontánní radosti. „Jak dlouho člověk musí zůstávat ve tmě? Dokud se v ní nenaučí vidět.“ Takže se rozpomeňte a vítejte zpátky ve své vlastní říši zázraků a možností.

Krásný pobyt na modré planetě Zemi!  Ať žije faktor ŠTĚSTÍ.