Svet-Stranek.cz
Ten, který doprovází. Ten, který inspiruje. Ten, který ukazuje možnosti.
Kouč PhDr. Marie Kublová a Jaroslava Kublová

O nás:Ten, který doprovází. Ten, který inspiruje. Ten, který ukazuje možnosti.

O nás

Osobním poradenstvím se zabýváme 10 let a koučinkem 4 roky.

 

PhDr. Marie Kublová

Každý člověk potřebuje být slyšen, chápán a milován. Každý z nás potřebuje místo, kde může říct všechno. Slovo je nesmírně mocné. Slovem  můžete člověka vynést do nebe nebo také naopak uvrhnout do ukrutného duševního stavu. Jedním z pilířů naší terapie je  právě i dar slova. Slovo je energie a energii nelze zastavit. Každý z nás ji vyzařuje. Jsme součtem všech svých vlastností, přesvědčení a víry. Jak známo  „ať věříte, že můžete či nemůžete, vždycky máte pravdu.“

Jako malá osůbka jsem velmi inklinovala k přírodě a od malička jsem byla velkou pěstitelkou květin. V přírodě a mezi zvířaty jsem cítila úžasnou sílu.  Projevoval se tak můj dar enormní citlivosti na vyzařování lidí, zvířat, rostlin, kamenů … jednoduše všeho, co je kolem nás. Přišla jsem na tuhle nádhernou planetu se schopností umět nabíjet  svoje energetické baterky velmi jednoduše a zpočátku jsem vůbec nerozuměla, že  je tady pořád ještě  mezi lidmi zvykem  se nedobíjet naprosto přirozeně  – ale daleko spíše si vzájemně energii „loupit“. V časech studií jsem usilovně zkoumala, co tady na světě mám a budu dělat, co má opravdu smysl. Nejprve jsem si myslela, že se asi nenacházím  mezi těmi správnými lidmi,  nepřipadali mi nabití a spokojení, tak jsem si říkala,  že šťastní a spokojení lidé budou asi ti, kteří se ocitli na „špičce společnosti“. V mnohých případech to však tak nebylo. J Jako tlumočnice jsem se  během studií  i dál v životě přesvědčovala o tom, že pokud člověk není vědomý, je v podstatě jedno co dělá, co má, jestli se o něm píše v novinách dobře nebo špatně…

Poučila jsem se o tom, že všechno souvisí se  vším a že vše je vlastně velmi jednouché. Naučila jsem se pracovat se svými dary, pochopila jsem, že pokud člověk má talenty, které nebyly zatím běžně používané, neznamená to, že by je neměl používat. Právě naopak. Cílem naší terapie je úleva. Uzavření míru s vlastní existencí a přijetí vlastního fantastického a prakticky neomezeného potenciálu. A ten je opravdu u každého člověka. Učíme laskavosti, učíme sebeúctě, důstojnosti.

Učíme přijímat celou naši pozemskou cestu, jejíž součástí je i přechod na druhou stranu existence. Učíme ctít svou jedinečnost a učíme tomu, jak právě ji učinit velkou studnicí krásy a legrace. Pokud člověk potká sám sebe, pak může teprve radostně potkávat své bližní a radostně je přivítat i vnímat ve svém životě. Nic není náhoda a ve vnějším světě neomylně pracuje zákon zrcadlení. Venku vždycky vidíme to, co nějakým způsobem obsahujeme.  Pokud se člověk začne přátelit sám se sebou, pokud pochopí, že nic v jeho životě není špatně, že všecko může přetavit ve svůj prospěch, přestane být obětí či agresorem a začne žít svou sílu. Pokud by se na vás díval ten nejláskyplnější člověk, kterého si dovedete představit, jak  by vás viděl? Díváte se tak sami na sebe? Kde se vzali všechny ty soudy a všecko to, co musíte? A dost možná, že  ta vaše láskyplná představa je ještě  na eony vzdálená od toho, co je opravdová láskyplnost. Proč byste měli vycházet jenom z toho, co jste doposud zažili? To vůbec nemusí být ta  správná míra. Možnosti jsou daleko, daleko, daleko větší. A  to je na tom to nádherné, víte.  Abyste uviděli nádhernou fialovou barvu ametystu, musíte se do něj podívat a nejlépe proti slunci. Musíte chtít vidět a radovat se z toho, že se můžete proměnit. Život každého z nás je velkolepá záležitost a já mám to velikánské štěstí už teď; mohu se podílet na tom, že čím dále více lidí objevuje svou krásu, statečnost a jedinečnost. A pokud se na svých cestách potkáme, s radostí vám poskytnu všecko, co se z té bezedné slánky hodí právě pro vás. Přeji vám hodně štěstí.

Jaroslava Kublová

Od útlého věku jsem byla pozorovatelem vnějšího světa, vnímala hlas své intuice, energie lidí kolem sebe a kladla si otázku, kde je v tomto světe místo pro mě. Velmi jsem se těšila na to, až vyrostu a mé chování a jednání nebude považováno za nedětské a přemoudřelé J. Mou učební látkou bylo zvládnout úctu k sobě, žít přesně na ostří meče, říkat a žít otevřeně pravdu, tak jak ji v tomto okamžiku chápu a cítím, používat  a naslouchat své intuici.  

Mám v naprosté úctě své tělo a jeho dokonalou funkčnost, schopnosti a možnosti mysli, ale i energie, které lidské oči nevidí, ale o nichž vím, že existují. Svou intuici a schopnost vnímat energie lidí používám při konzultacích.

Jsem otevřená všem metodám a myšlenkovým směrům, které mohou prospět mně nebo mým klientům, zlepšit jejich kvalitu žití jak v osobní tak v pracovní oblasti. To je důvod, proč se zabývám  koučinkem, ale i regresní terapií (o té více na samostatné stránce), the healing touch therapy - léčivou dotykovou  terapií, prodýcháváním a uvolňováním těla.        

V rámci koučinkových konzultací a regresních terapií se zcela spoléhám na svou intuici.

Celý náš systém je založen na budování vnitřní pevnosti. Základem je poznání sebe sama, svého vnitřního duševního a myšlenkového klimatu. Pochopení  osobní historie a jejích důsledků na život, životní úspěch, prosperitu….  když se znám, vím co dokážu a také pochopím, že tímto poznáním se mé možnosti rozšiřují na nekonečno. Je to dobrodružství a až jistý druh duševního adrenalinu. Je to objevování vnitřního světa a zároveň jeho budování. Zadíváte se do svého srdce a zjistíte, zda vaše srdce vidí jakoukoliv situaci stejně jako vaše oči. Odpověď, kterou dostanete je buď, že  váš mozek je dokonalým pomocníkem a realizátorem vašich přání - a nebo - zatraceně divokým pánem. Pokud zjistíte to druhé – určují váš život jiní lidé, jejich názory, jejich systémy,  každodenní  opakující se situace, ale  nejste to vy, kdo se rozhoduje, kdo reaguje, je to jistý druh stereotypu.  A s tím lze pracovat….když to vím, mohu to změnit.

Základem je ovšem touha a rozhodnutí. Vlastní rozhodnutí!!

Jedná se o radostnou,  trpělivou a důslednou práci na sobě.

Mé heslo je: Děkuji a věřím!

 

 

 

Několik náhodných střípků z naší filozofie:

1. Je báječné se smát a smát  se opravdově. Úsměv je jedno z nejlepších zkrášlovadel a každý má právo na krásu. Je báječné stát se znovu Prdloušem.
 
2. Je báječné se přestat   bát lidí. Všichni jsme stejní. A pro ty, kdo trpí trémou před autoritami: uvědomte si, že každý „potentátníček“ je šťasten za pravidelnou stolici a čůrat chodí několikrát denně – stejně jako vy.

3. Naše hlava není  určena k tomu být smetištěm  ani hnízdem dotěrných vos.

4. Zrcadlo má být náš přítel, vidíme v něm  totiž obraz našeho nejlepšího přítele, se kterým budeme až do posledního dne této naší pouti.

5. Můžeme si dovolit se učit a je to krásné a naprosto přirozené. Je to báječné. Pokud výsledek svého snažení chcete nazvat omylem, pak tedy vězte, že učit se omyly je zde na světě naprosto přirozené.

6. Modrá obloha je báječná. Nestahujme nad sebou mraky. Může být báječným, obrovským a láskyplným překvapením, co přinese další vteřina. Začněme jí důvěřovat a umožněme životu, aby nás začal láskyplně překvapovat.

7. Nestarejme se o druhé. A buďme v tom důslední. Nechme „třísku v oku svého bližního na pokoji a věnujte se nejprve vlastnímu trámoví“. Ze všeho se poučme a pokud  nejsme žádáni o radu, tak nepoučujme. Je daleko krásnější, když nás lidé osloví sami.

8. Buďme rozverní a rozpustilí a laskaví. Vyzařujme světlo a klidně pořád zvyšujme frekvenci.

9. Hledejme příležitosti ke smíchu. Odmítněme se brát vážně a nastolme režim úlevy.

10. Choďme  si rovně a středem ulice.

11. Když si dáme nanuka, říkejme tomu medicína pro tělo i duši.

12. Chvalme se a to  opakovaně a upřímně  a denně a několikrát a pořád. My jsme tak šikovní!

13. Nalévejme si čistou vodu, dbejme o čistou vodu a ctěme čistou vodu. ( A důležitá kontrolní otázka: A má váš pejsek právě v misce čistou vodu a příp. ve druhé nasypané kuličky a vůbec ještě něco dalšího – co ten pejsek rád :)? ...

O našich metodách a filozofii připravujeme knihu. A dále  sadu karet s doprovodnou knihou pro relaxaci a zamyšlení.